Utilitat per a nosaltres dels fons invertits en Projectes Europeus.

Utilitat per a nosaltres dels fons invertits en Projectes Europeus.

 

Els projectes Erasmus+ tenen un gran potencial per millorar la nostra societat però també per obtindre “economies d’escala” o la tan anomenada “productivitat” en moltes de les nostres accions quotidianes.
Però, quina és la idea més difosa entre la gent en general pel que fa als projectes europeus?. Des de la meua experiència, molta gent pensa que un projecte Erasmus+ és una forma d’obtenir recursos econòmics per viatjar i viure experiències.
En canvi, vull deixar ben clar que la visió exposada al paràgraf d’abans és certa, però si anem
un poc més endavant, podem trobar el gran sentit que tenen aquests projectes. I per aquest motiu, des del punt de vista nostre, com a professorat d’ensenyament a distancia, crec que ens serà de molta utilitat, poder cercar els projectes que s’han realitzat fins ara a l’UE i també els seus “outputs” o resultats per poder aprofitar-nos i millorar les nostres estratègies d’ensenyament i atenció a l’alumnat. Tanmateix, podrem trobar idees per avançar desenvolupant projectes col·laboratius.
El següent ennllaç ens porta a la web de la Unió Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
I aquest ens condueix fins una web que cerca entre portals, resultats de projectes europeus, d’ensenyament i aprenentatge a distància: http://www.distancelearningportal.com/
M’agradaria conèixer algunes de les vostres opinions.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Ir a la barra de herramientas