Foros

Utilitat per a nosaltres dels fons invertits en Projectes Europeus.

Utilitat per a nosaltres dels fons invertits en Projectes Europeus.

  Els projectes Erasmus+ tenen un gran potencial per millorar la nostra societat però també per obtindre “economies d’escala” o la tan anomenada “productivitat” en moltes de les nostres accions quotidianes. Però, quina és la idea més difosa entre la gent en general pel que fa als projectes europeus?. Des de la meua experiència, molta gent pensa que un projecte Er... »

Ir a la barra de herramientas