AICLE – CLIL

Recursos AICLE per a diferents estudis

Recursos AICLE per a diferents estudis

Una tendència que començà a prendre força ja fa uns quants anys fou la d’ensenyar continguts específics de manera integrada amb la utilització de llengües foranies (AICLE – CLIL). Actualment aquest tipus d’ensenyament està difós amplament entre la comunitat educativa internacional. Aquesta afirmació és fàcilment comprovable si tractem de cercar els termes “AICLE” i/o “CLIL” a la xarxa Internet. A ... »

Ir a la barra de herramientas